Huis Graciá

Ongeveer 30 kinders van ‘n naburige kinderhuis (Huis Graciá) word gekatkiseer en woon die aanderedienste by GK Wonderboompoort by.

Die gedagte is om hierdie kinders van die HERE te leer deur bybelstudie, katkisasie asook die prediking. Die oes is groot maar die arbeiders min…

Huis Graciá kinders in die saal besig om te luister

Gracia kinders tree aan vir brood.

Nie net brood word aan die kinders uitgedeel nie, maar ook die brood van die lewe.

Advertisements