Category Archives: Ds Pieter le Roux

Volmaakte geskenke vanaf ’n Volmaakte Vader : Jak 1:17

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, Gee oor die algemeen As mens gaan dink oor ’n geskenk – dan is dit iets wat iemand aan iemand anders gee. Geskenke het alles met gee te make.  En gee is oor … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Preke | Tagged , | Lewer kommentaar

Laat ons liefwees 10: Heilsame begeertes : Fil. 4:1-13

Gemeente, Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Jy … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Kategismus, Preke, Wet | Tagged , , , | Lewer kommentaar

Versoeking: Die oomblik vir die beslissende besluit : Jakobus 1:13-16

Inleiding: Die verskil tussen versoeking en beproewing Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, Jakobus 1 handel oor beproewinge en versoekinge – dit is wat die opskrif bokant vers 2 in die ’53 vertaling sê: die beproewinge en versoekinge.  En … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Preke | Tagged , | Lewer kommentaar

HK Sondag 43 : Laat ons liefwees : Valse getuienis kom uit die hart : Negende gebod : Mattheus 15:1-20

Gemeente, Ons lees in die negende gebod van getuienis.  Ons getuienis mag nie vals wees nie.  Nou hierdie getuienis waarvan gepraat word, is in die eerste plek ’n regsterm.  Dit is ’n woord wat mens in die howe hoor.  Destyds … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Kategismus, Preke, Wet | Tagged , , , , | Lewer kommentaar

Roem in die HERE Armes, rykes en beproefdes – Jakobus 1v9-12

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, Hoewel Jakobus in sy brief sterk vermanende dinge sê, val dit op dat hier in die eerste hoofstuk hy meer as een keer die klem laat val op vreugde en blydskap.  In ons … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Preke | Tagged | Lewer kommentaar

HK Sondag 42 : Laat ons liefwees : Mag nie steel nie – 1 Tim 6

Gemeente, Soos by die sesde en die sewende gebooie, is die agtste gebod in die oorspronklike taal net twee woorde.  Nie steel.  Jy mag nie steel nie. Van al die gebooie voel mens seker die veiligste by die agste gebod.  … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Preke, Wet | Tagged , | Lewer kommentaar

HK Sondag 41 : Laat ons lief wees 7b: Jy mag nie egbreek nie – Eksodus 20v14/Hosea 4:1-19/Jes. 56:1-7/Spreuke 5:18-20

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, Jy mag nie van mekaar wegdraai nie Die sewende gebod sê – jy mag nie egbreek nie.  In die Hebreeus is dit slegs twee woorde – lo tina-af – ‘nie-egbreek’ m.a.w. En hierdie … Lees voort

Posted in Ds Pieter le Roux, Kategismus, Preke, Wet | Tagged , , | Lewer kommentaar