AKSIES

In gehoorsaamheid aan die opdragte in die Skrif reik ons gemeente uit na binne sowel as buite. Daarom is daar aksies om die lidmate toe te rus, te versorg en op te bou, maar daar is ook aksies om na buite uit te reik deur evangelisasie en sending.

Advertisements