NGB 1 : God is Almagtig : Ps 2, Sag 4:6

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus,

Artikel 1 van die NGB handel oor die eienskappe, of beter gesê, die deugde van God.  In die artikel is daar ’n hele lys deugde gelys, nl. God is Enig, enkelvoudig, geestelik, ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed.

Natuurlik is hierdie lys van die deugde van God nie volledig nie:  Ons lees in die Bybel van baie ander deugde van God wat nie spesifiek hier genoem word nie. Ons het reeds in vorige preke die eerste ses behandel, nl.

God is Enig, Enkelvoudig, geestelik, Ewig, onbegryplik en Onsienlik.

Vanaand wil ons DV vanaand by net een stilstaan:

 1. Die Almag van God – God is Almagtig

Twee Terme:

 1.1 Die Here van die leërskare

Nou as dit handel oor God se Almag, dan daar twee woorde in die Bybel waarby ons wil begin, die eerste in die Ou Testament en die tweede in die Nuwe Testament.

Die eerste een, die OT een is die een wat ons in Sagaria raakgelees het.  En dis die woorde:

Here van die leërskare

Sag. 4:6 Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Nouja, die agtergrond van hierdie gedeelte is natuurlik die herbou van die tempel.  En die Israeliete het baie swaar gehad.

 Bou van die tempel

Ons weet dat ʼn oorblyfsel van die volk uit die ballingskap teruggegaan het onder leierskap van ʼn paar leiers, waarvan Serubbabel een was.

Daar gekom, het hulle begin bou aan die tempel.  In Esra lees ons dat hulle die fondamente nét klaar gebou het.

Maar, verder het hulle nie gekom nie.  Die Samaritane het nie daarvan gehou nie.  Hulle het die volk Israel teengestaan en wou die bou van die tempel staak.

En, dan lees ons, dat hulle saamgesweer het teen die Israeliete en hulle met mag en geweld laat ophou het.

En so, nie lank nadat hulle die tempel begin bou het nie, is die bouery gestaak.  Hulle het net-net die fondamente gegooi.

En so het die tempel gestaan, vir 17 jaar.  Vir 17 jaar staan die bouwerk aan die tempel.  Almal moedeloos.

Die Here stuur twee profete

17 Jaar later stuur die Here twee profete na hulle toe, Haggai en ook Sagaria.  Hy stuur hulle met ʼn boodskap van hoop.  Na 17 jaar is Kores ook al dood.  Die volk is arm, die vyand sterk, almal moedeloos, die bouwerk aan die tempel vorder nie.

In hierdie omstandighede wys die Here vir hulle hierdie visioen deur die profeet Sagaria: ʼn visioen van 2 Olyfbome, ʼn olietenk en ʼn goue kandelaar.

Net toe Sagaria klaar die visioen gesien het, vra hy aan die engel wat dit beteken.  En dan antwoord die engel nie dadelik nie.  Hy vra eers: verstaan jy nie wat die visioen beteken nie.  Dan sê Sagaria vir die tweede keer hy verstaan dit nie.

En dan lê die engel vir Sagaria (en vir my en jou) die visioen uit.  Hy sê wat dit als beteken:

Hy sê dis ‘n boodskap aan Serubbabel.  Serubbabel wat die tempel moes herbou met hierdie moedelose, swak en arm volkie.

Krag (weermag) en leërskare

Hy sê: Dit is my boodskap aan Serubbabel:

Nie deur krag en mag nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare.

By twee woorde in die teksvers wil ons graag stilstaan.

Die Hebreeuse woord wat hier vir mag gebruik word, is ‘n militêre term, m.a.w. ‘n militêre mag, ‘n weermag of ‘n army (soos die Engelsman sê).

En dan moet ons raaksien, dat in dieselfde vers maak die Here hom bekend as die Here van die leërskare.  Leërskare is net ‘n ou woord vir weermag.  Die Here van die leërskare.  Die Here van die weermagte.

Nou moet ons oplet wat sê die Here hier in een vers:

Nie deur krag of ‘n weermag nie, maar deur my Gees, sê die Here van die weermagte! X 2.

Nie deur jou weermag nie, maar deur my Gees.  En Ek is in elkgeval die HERE van die weermagte, ook van joune, of jy dit wil weet of nie.

Twee voorbeelde

 • Persië neem Babelonië in

Die Bybel is propvol voorbeelde waar die Here vir Israel stry.  So het ons iets daarvan gesien met Kores.  Die Here stuur vir Kores en sy magtige weermag om Babelonië met sy magtige weermag in te neem: en op die manier bewerk hy vryheid vir die klein onbeduidende ou volkie.  So sien ons hoe ook die magtige weermag van die magtigste volk in die wêreld, onder die beheer staan van die HERE van die weermagte.

 • Die Bose magte word ingespan om mee te werk in die verwoesting van die slang se kop

So sien ons dit ook met die Here Jesus se kruisiging.  Die Satan en al die bose magte het met al hulle mag teen die Here Jesus losgebars.  Hulle het hulle kans gesien.  Hier kan hulle die Seun van God doodmaak.  En dan maak hulle Hom dood: maar eintlik sny die Satan sy eie kop af.  Die Here gebruik die mag van die Satan, om die Satan te vernietig.  So sien ons dat ook die Satan se mag, ook die Satan se weermag onder die regerende hand van die Here van die leërskare staan.

In Rom. 13:1 lees ons immers: daar is geen mag nie, behalwe van God. 

1.2 NT Almagtige – pantokrator

Die woord wat ons het in die Nuwe Testament, is die woord pantokratoor. 

En die 33/53-vertaling is dit mooi vertaal met Almagtige.

Want, dit is presies wat dit beteken – want hierdie woord is ’n samestelling tussen twee woorde: pan – wat alles beteken, en kratos wat heers, mag, of ook regering (soos ons in Afrikaanse woorde outokraat (regering deur die individu), demokraat (regering deur die volk), ens.  beteken.

Dit beteken letterlik Hy regeer oor alles en almal.  As Hy bevele gee, dan gebeur dit.  Hy het alle mag in die hemel en op die aarde.  Hy is Almagtig.

2. Skrifgetuienis

Nou gemeente, as ons bely Hy is Almagtig, dan sê ons ook daardeur dat Hy kan doen, net wat Hy wil doen.

Soewereiniteit het te make daarmee dat Hy mag doen wat Hy wil.

Sy Almag het te make daarmee dat Hy kan doen wat Hy wil.  Hy is Almagtig!

Hy kan:

 • Hy spreek net en ’n ganse heelal wat nie bestaan het nie, en dit alles kom tot stand!
  • 33:9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.
 • ’n Vrou laat geboorte skenk lank na aftree-ouderdom – soos in die geval van Sara. As Sara lag sê die Here:
  • 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ʼn jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ʼn seun hê.
 • Hy skenk swangerskap aan ’n maagd sonder die betrokkenheid van ’n man
  • Luk 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Daar is niks wat vir Hom te moeilik is nie!  Hy kan alles doen.  Hy is Almagtig!

 1. God is nie een deug ten koste van ’n ander nie

Nou is dit so, dat baie mag in verkeerde hande, katastrofaal is.  Om aan ’n onverantwoordelike, immorele persoon baie mag te gee, is tot groot nadeel van baie, baie mense.  En hoe meer mag so persoon het, hoe groter is die skade.

Mens dink hier aan al die mag wat aan Hitler toevertrou is – baie mag in verkeerde hande!

Dalk iets hiervan in ons land met die vorige president.

Nou ons hoor vanaand uit die Woord dat alle mag aan God behoort.  Maar dit beteken nie dat God al sy mag op ’n bose wyse gebruik nie.

Want sien, God is nooit een deug ten koste van ’n ander nie.  Hy is Almagtig.  Maar ons bely: Hy is ook goed, en wys, en liefde en regverdig en barmhartig.

En dis hoe Hy sy Almag gebruik.  Op ’n regverdige, wyse, barmhartige, liefdevolle wyse.

Hy openbaar Hom immers in sy Seun Jesus Christus as ons Vader.  Die Almagtige is my Vader.  Hy kan na my toe kom in ’n stormwind wat berge uitmekaar ruk;

Hy kan na my toe kom in ’n aardbewing wat die aarde skeur;

Hy kan na my toe kom in vuur uit die hemel.

Maar soos in die tyd van Elia, kom Hy na sy kinders in die gesuis van ’n sagte koelte.  In ’n stil kalm stem.  Soos ’n vader met sy kindjie.

Die Almagtige God is in Christus my Vader.

 1. Die hoofman en mag – Matt. 8

Nou die gedeelte wat ons saamgelees het uit Matt. 8, het te doen met mag – met die hoofman se mag – hy het mag verstaan – en (natuurlik) met Christus se Almag.

Ons ken die geskiedenis – die hoofman oor ’n honderd van die Romeinse weermag.

Dit beteken hy was die bevelvoerder van 100 soldate wat na sy bevele moes luister.

Die hoofman vertel toe vir Jesus van sy dienskneg wat siek by die huis is.

Jesus sê toe dat Hy na sy huis sal gaan en die man gesondmaak.

Die hoofman sê toe – Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie – maar spreek net ’n woord en my kneg sal gesond word. 

Die hoofman verstaan iets van Jesus se mag – Jesus hoef nie self te gaan nie, hy kan maar net spreek, Hy kan maar net opdrag gee!

Die hoofman gaan verder en sê – maar hy is self ’n man onder gesag – hy staan onder bevel van die hoofman oor ’n duisend – maar ook dat daar weer mense onder sy gesag staan.

En vir die mense onder sy mag gee hy bloot ’n bevel, en dit gebeur.  Hy spreek, en hulle gaan doen:

 • Hy sê bloot – gaan! En die ou gaan.
 • Hy sê net – kom! En die ou onder sy gesag kom
 • Hy sê net – doen dit! En die kneg onder sy gesag doen dit!

Hy hoef nie alles self te doen nie.  Hy kan bevele uitreik.  Hy hoef nie altyd by te wees nie, hy kan bloot mense stuur!

Maar, hierdie hoofman verstaan iets van Jesus se Almag.  Jesus het oneindig meer onder Sy bevel as die hoofman.

Jesus kan enigiets beveel, en dit sal gebeur.  Sy bevele word uitgevoer.

Die hoofman se mag is beperk – hy het maar 100 manne onder hom.  Hy kan doen wat 100 manne kan doen.

Maar Jesus?  Hy het mag oor alles en almal in die Skepping!

In die tuin van Getsemane trek daar ’n hele mag teen Jesus op: ’n groot menigte met swaarde en stokke, lees ons.

En, nadat Judas Hom gesoen het, het die menigte Hom gegryp en gevang.

Een van Jesus se dissipels het sy swaard uitgepluk en een van die mag se oor afgekap.

Dadelik het Jesus vir Hom gesê: Sit jou swaard terug!

Mat_26:53  Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?

Sien, die hoofman verstaan iets van die betekenis van die Here Sebaot.  Die Here van die leërskare.

Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan Hom.  Hy kan uitroep – ’n onmeetbare weermag van Engele staan gereed om op sy bevel op te tree.

Hy is die Here van die leërskare!

 1. Gods Almag en gebed

Hoe meer mens onder die indruk kom van God se Almag, hoe meer bring dit mens op jou knieë.

As jy besef dat Hy wat ons aanroep in gebed, die Almagtige is.

Nou jy en ek ken soms mense.  Jy sukkel met iets, maar jy ken iemand hoog op wat jou kan help.  En hoe hoër op die persoon is wat jy ken, hoe meer kan hy jou help!

Maar verstaan ons Wie Hy is, wat ons in gebed kan nader.

In Jesus Christus het jy en ek direkte toegang tot Hom aan Wie alle mag behoort!

Sondag 46 handel oor die Eerste sinnetjie van die Onse Vader-gebed: onse Vader wat in die hemel is…

En die verklaring daarvan kom neer op twee dinge:

 1. Hy is ons Vader wat vir ons goeie dinge wil gee
 2. Maar tweedens, Hy is in die hemel, Hy is Almagtig wat nie net vir ons wil gee nie, maar ook kan

As ons dit besef, dan kan ons nie anders as om ons lewe konstant in gebed tot die Here in te rig nie!

 1. God toon sy Almag as Hy verlossing bewerk deur sy Seun

Ten slotte,

Die Seun van God, die Here van die leërskare, het 12 legioene engele tot sy beskikking op die aand voor die kruis.

Maar Hy, aan Wie alle mag behoort, Hy laat Hom vang deur ’n patetiese mag van ’n groep mense met stokke en swaarde.  Hy laat Hom vang.

Hy laat die Satan Judas invaar om hom te verlei om Jesus te verraai, sodat Hy deur hierdie patetiese mag gevang word.

Maar sien, Sy Almag blink by uitstek hier – want dis juis deur die toedoen van hierdie vyande van Hom, juis deur hulle bose dade, dat Hy die Satan oorwin.

Sien, God is Almagtig.

Ook hierdie donker magte, wat teen God in opstand kom – ook hulle werk mee in hulle eie vernietiging.  Die Satan werk mee in die vermorseling van sy eie kop!

Soos Spreuke sê:

Spreuke_21:1  Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

En dit sluit die bose konings van die aarde in.  Dit sluit die Satan in.  Jy kan nie teen Hom opstaan nie.  Jy kan sy planne nie verydel nie.  Om teen Hom in opstand te kom, is uiterste dwaasheid.

Ps. 2: Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

Dan staan daar:

Ps. 2:4  Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

God is Almagtig.  Here van die leërskare.  Hy beheer alles.  Alles is in sy mag.  Daar is niks wat Hy nie kan doen nie!  En Hy is, deur sy Seun Jesus Christus, jou en my Vader.

Amen.

Advertisements
This entry was posted in Ds Pieter le Roux, NGB, Preke and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s