God is ewig, onbegryplik, onsienlik – Jes. 55/NGB 1

Artikel 1 van die NGB handel oor die eienskappe, of beter gesê, die deugde van God. In die artikel is daar 12 deugde gelys, nl. God is Enig, enkelvoudig, geestelik, ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed.

Natuurlik is hierdie lys van die deugde van God nie volledig nie: Ons lees in die Bybel van baie ander deugde van God wat nie spesifiek hier genoem word nie. Met ’n vorige preek het ons die eerste drie behandel, nl.

· God is Enig

· Hy is enkelvoudig

· Hy geestelik

Vanaand wil ons DV die volgende drie:

i. God is Ewig

ii. God is Onbegryplik

iii. God is Onsienlik

En, as ons uit die Woord God se deugde ondersoek, dan moet ons ore gespits wees. Want dit is die karaktereienskappe van God – dis Wie Hy is. En Wie Hy is, is die belangrikste iets om te kan weet. Dit oortref alle ander kennis.

So wil ons dan eerste vanaand handel oor:

  1. God is Ewig

As ons bely God is ewig, dan bely ons o.a. hierdie drie dinge:

a) Ons bely Hy het geen begin of einde nie:

– Ps. 90:2 Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.

– Ps. 102:27 (102:28) Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.

God was en sal altyd wees. Hy het nooit God geword nie en sal nooit ophou God wees nie.

Hierdie ewige God het die wêreld en alles wat daarop is, geskape.

En toe Hy alles geskape het, het Hy ook tyd gemaak.

En al sou die aarde en tyd vergaan, Hy bestaan tot in ewigheid!

b) Maar met ons belydenis dat God ewig is, bely ons ook dat Hy verhewe is bo tyd:

– Ps. 90:4 Want duisend jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos ʼn nagwaak.

– 2Pe 3:8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag

Hy is nie aan tyd gebonde soos ek en jy nie. Ek en jy kan alleen dink i.t.v. tyd. I.t.v. voor en na. Maar God is verhewe bo tyd.

c) Maar ons bely ook met sy Ewigheid dat Hy tyd beheer

– Gen. 1:4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

God se beheer oor tyd sluit nie alleen in die beheer oor sekondes, minute, ure, dae, maande en jare nie. Dit sluit ook alles in wat in tyd gebeur.

Hy is nie gebonde aan tyd soos ek en jy nie – en Hy kan met tyd maak wat Hy wil.

Hy beheer alles wat gebeur.

En daarom, in alles wat oor my lewenspad kom, het ek te make met die hand van God – met sy hand in my lewe, en is enige reaksie van my kant op gebeure in my lewe, reaksie op dit wat God doen.

My lewe is dus ’n ontmoeting met die lewende God! En dit maak die lewe opwindend.

Jesus Christus gee ewigheid aan die menslike natuur

Maar, tweedens vanaand wil ons stilstaan by die onbegryplikheid van God.

  1. God is onbegryplik

God is so verhewe, dat geen skepsel sy gedagtes kan peil nie.

– Isa 40:28 Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ʼn Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

– Isa 55:8 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.

Isa 55:9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

– Rom. 11:33 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!

Rom. 11:34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?

Rom. 11:35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?

Rom. 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ons bely in Sondag 46 van die kategismus:

Vr. 120 waarom (bid ons) … wat in die hemel is?

Antw. Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie.

Hy is hoog verhewe!

Dit beteken nie ons kan Hom nie ken nie

As ons bely dat God onbegryplik is, beteken dit nie dat ons Hom nie kan ken nie. Ons kan Hom ken.

Al kan ons nie al God se gedagtes ken nie, openbaar Hy tog van sy gedagtes aan ons:

– 1 Kor. 2:11, 12. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 1Co 2:12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het

– Neh._8:8 (8:9) En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is.

Nie alleen spreek God tot die mens nie. Hy kom maak dit ook vir ons moontlik om van die opdragte te verstaan wat God gee deur sy Gees. Hy maak moontlik dat dit wat Hy ons leer, ingang vind deur die verligtende werk van die Heilige Gees.

Gods onbegryplikheid is vir ons ’n troos

In ons belydenis dat God onbegryplik is, lê daar egter ook groot troos. Guido de Bres, te midde van vervolging en lyding, bely God se onbegryplikheid – nie omdat dit hom angstig laat rondkyk nie, maar juis omdat dit vir hom vrede bring.

’n Kind hoef nie die optrede van sy ouers te verstaan om tevrede te wees nie. Inteendeel, ’n kind vind juis vrede in die feit dat hy nie hoef te verstaan nie – hy kan net vertrou dat sy pa doen wat die beste is vir hom – en dat sy pa beter weet as hy.

  1. God is onsienlik

Ten slotte, God is onsienlik.

– Eks. 33:20 Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.

– Col 1:15 Hy is die Beeld van die onsienlike God,

– Isa 6:2 Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg.

Wat sou die rede wees waarom ons nie God kan sien en bly lewe nie?

Gods heiligheid. Ons sonde.

Maar, God wil nie verborge bly nie. Hy openbaar Homself aan ons. En Hy doen dit deur sy Woord en in sy Seun. Van Jesus word gesê:

Kol. 1v15 Hy is die beeld van die onsienlike God.

Jesus sê vir Thomas:

– Joh. 14:9 Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.

– Hebr. 1v3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag,

Maar ook hier sien ons die groot genade van God in sy verhouding met die mens. Dat so ’n God sondaar sy kinders maak! Dat so ’n God Homself aan my kom openbaar!

Hoe groot is sy genade nie in Christus Jesus!

Amen

Advertisements
This entry was posted in Ds Pieter le Roux, NGB, Preke. Bookmark the permalink.

Kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s